12/05/2013

Στο μπαρ του μιχαλιού (μυλλωμένο)


Θκυό κορασιές ξεθκιάντροπες, εκάτσασιν καρτσίν μας
Ξαθό μαλλί τζαι αψηλές μας
Άλλοσπος που τες δικές μας
Που 'κρούσαν το βλατζίν μας

Ο Μιχαλιός εσύγκοψεν, τα γιέματα π'ανάψαν
Τζαι θκυό καρέκλες τράβησεν
Των κορασιών ελάλησεν
Τζαι ήρτασιν τζαι 'κάτσαν

Μετά που ώρας αρκετής, εμείναμ' μονασιοί μας
Τίποτε το παράλογο
Είχαμεν καλό διάλογο
Τζ' είπαμεν μεταξύ μας

-Πηαίενετε αλλάξετε, τες όμορφες τες πλούζες
Έυρετε τους καπούττους σας
Αλοίψετε τους πούτους σας
Τζ’ ελάτε για παρτούζες

-Στη χώρα μας αρκέφκουμεν, λλία προκαταρκτικά
Τζιαμαν εν να μουσιέψουμεν
Τότες εν να αρκέψουμεν
Γαμήσια ανταρτικά

-Κάμνε τη σηκοπαπαθκιά,με τάντζιστον καττί της
Την παρθένα τη Μαρίαν
Που έκρουζεν την αρίαν
Με το σφιχτό πουττιν της

-Για νάσιει τζαι ρομαντισμό, να παίξουμεν παιχνίδιν
Αν κάμνετε ότι κάμνουμεν
Ευτής εμείς θα χάννουμεν
Θα πιάννουμεν τ’αρχίδιν

Χαντακωμένοι είδαμεν, Μιαν το βρατζί να φκάλλει
Να χαιδεύκη το μουννίν
Είσιεν το όμορφο κουννί
Τζαι γλείφεν την η άλλην

Ο Μιχαλιός σαν νέος ,που φκένει του Θαλάμου
Μόνο για χάρη των μουνιών
Εμπούκκωσεν με το στανιόν
του ζαχαροκαλάμου

Ολόισια εστρίνιασαν, οι όμορφες Κοπέλες
Τζαι ευτής εμούνταραν
Το βίλλον εκουμάνταραν
Τζ’ αφήκαν μας κουέλλες

Ανταν τζ΄ έφτασεν η ώρα, για την χωγλαστή βιλιάν
Ακούστην τσακριστή φωνή
Ξύπνα τζ’άρκησες ρε γιαννή
Γλήορα να πας δουλειάν

1 comment: