11/08/2010

Η τριανταφυλλιά

Στον κήπο μου εβλάστησε μιτσιά τριανταφυλλιά
Μετά που την επότισα με τριάντα φιλιά
Αφού με παραπλάνησε η όλη της μορφή
‘Ετσι όπως έστεκε, στητή λεπτή τζαι όμορφη

Κάθε μέρα της έβαλλα φρέσκο χώμα τζαι νερό
Μαζί της ονειρεύκουμουν ένα γερό δεσμό
Μα εσμήξαμεν το διαφορετικό, το μαύρο με ξαθό
Τούτη που ράτσ’ αρχοντιτζή τζαι διαφορετικό αθό

Κηπουρός εγώ εν είμαι τζαι ελύφτηκα το χώμα
Κάποιος με περίτου κόπρη έκλεψε το σώμα
Που εγώ εκαμάρωνα τζαι σέβουμουν αλλά
Τούτη απλά κατέβασεν τα κόκκινα τα πέταλλα

Εθώρουν το που μάρανε, έτσι καλό λουλλούι
Μπροστά της επαλάβωσα φάνηκα κοπελούι
Εξίασα το ποιόν μου έπια λάθος πόρτα
Εκλίκωνεν τζ’ ετέρκαζεν Στα άγρια τα χόρτα

Στον κήπο μου εφύτεψα μιαν μιτσιά βασιλιτζιά
Με την ευτζή για να βρεθεί η δική μου βασιλιτζιά
Που να γλέπω τζαι να σιέπω σαν τα θκυό μου μάθκια
Να ‘νε λιότερο στητή μα να ‘νε δίχ’ αγκάθκια

No comments:

Post a Comment